Celoroční kurz mediální výchovy a animace ve výuce

Po ukončení celého kurzu zakončeného závěrečným projektem obdržíte certifikát
o absolvování kurzu.

Na konci kurzu dosáhnete vzdělání v oblasti mediální výchovy a animace.

Kde bude kurz probíhat:
Distančně přes Zoom nebo prezenčně v Praze 9 (dle covidové situace),
nebo dle domluvy možno i u vás na škole.

Seznámíme se s pravidly bezpečného pohybu na internetu, jak ochránit své údaje, svůj počítač. Řekneme si o hrozbě kyberšikany.
Co o mně internet ví dle mého pohybu a jak s informacemi dále pracuje, např. v reklamě?
Řekneme si o pozitivních/negativních dopadech trávení času na internetu. To vše proto, abychom mohli děti poučit a chránit

Vyučované téma děti zaujme skrze všechny smysly. Interaktivní zapojení dětí do výuky. Děti se snadněji učí, když je jim dané téma zprostředkováno pomocí hry a tvoření. Učivo je pro ně tím snadněji zapamatovatelné a více zažité. Pracujeme stylem zážitkové pedagogiky – nech mě účastnit a já to pochopím.  Dětem je to technologicky velmi blízké, práce je baví a ani nevnímají, že se učí.

Naučíme se animovat na různých zařízeních, jako je např. mobil, fotoaparát, tablet, počítač/notebook. Budeme pracovat s mikrofonem, naučíme se ozvučit video, přidávat hudbu. Využijeme různé programy i aplikace, které vám usnadní práci a jsou bezplatné. Učíme se animovat, tvořit hry, filmy, stříhat videa, dabovat, používat ruchy a šumy atd. 

Po probrané lekci dostanete k dispozici komplexně vypracované materiály k okamžitému použití v hodině – metodické listy, výuková videa. Zažijete zkušební hodinu, např. matematiku s prvky animace, a budete tak moci na vlastní kůži zažít pocit ze vzdělávání s pomocí animace.  Seznámíme se s různými platformami, které umožní komunikaci se žákem na dálku jak přímo, tak anonymně.

Seminář je vždy zaměřený na jednu oblast Mediální výuky a gramotnosti.

Seminář trvá 2 hodiny, nebo dle dohody.

Seminář je vždy zaměřený na jednu oblast Mediální výuky a gramotnosti.

Žáci se aktivně podílejí na výuce.
Seminář
e se konají ve vámi či námi zajištěných prostorách.

Výlet do historie, úvodní průzkum, jak jsou na tom naši žáci v oblasti digitální a mediální gramotnosti.

CÍLE LEKCE:

Uvědomit si, že internet je z pohledu historie velmi mladý fenomén,
reflektovat, jak vznik internetu ovlivnil dostupnost a šíření informací, 
naučit se zasazovat jevy do časových souvislostí. 

Video najdete TADY.

CÍLE LEKCE:

Uvědomit si rozdíl mezi reálným a digitálním světem,
seznámit se s binárním kódem,
začít se základy programování.

Podívejte se na video TADY.

CÍLE LEKCE:

Pochopit funkci internetových vyhledávačů,
seznámit se s tím, jak vyhledávání ovlivnit,
uvědomit si, že jsou o nás sbírána osobní data,
umět používat vyhledávače.

Podívejte se na video TADY. 

CÍLE LEKCE:

Uvědomit si důležitost ochrany svých zařízení před počítačovými viry,
seznámit se s hlavními počítačovými viry a pochopit systém jejich šíření,
používat odolná počítačová zabezpečení a legální software.

Počítačové viry se vyvinuly v sofistikované škodlivé softwary. Tzv. malwary, nejčastěji ve formě počítačových červů nebo trojských koní, snižují výkon vašeho počítače a mohou způsobit až pád celého operačního systému. Pravidla bezpečné práce s internetem tak zahrnují využívání pouze legálních softwarů, nainstalovaný antivir a především obezřetnost při stahování neznámých souborů.

Podívejte se na video TADY.

CÍLE LEKCE:

Uvědomit si, že na internetu sdílíme mnoho svých údajů,
uvědomit si důležitost ochranné funkce hesel,
získat uživatelské dovednosti.

Podívejte se na video TADY.

CÍLE LEKCE:

Uvědomit si, že při užívání internetu jsou o nás všech sbírána data,
pochopit, že existuje personalizovaná reklama,
poučit se, jak se vyhnout nevyžádaným reklamám.

Podívejte se na video TADY

CÍLE LEKCE:

Uvědomit si, že ne všechny informace na internetu jsou pravdivé, 
naučit se několik zásad ověřování pravdivosti informací na internetu.

Podívejte se na video TADY. 

CÍLE LEKCE:

Uvědomit si rizika spojená s užíváním internetu,
pochopit, že na internetu se platí herními měnami i reálnými penězi,
uvědomit si důležitost kontroly dětí, když jsou online.

Podívejte se na video TADY. 

CÍLE LEKCE:

Uvědomit si, že je dobré mít pod kontrolou čas strávený u obrazovek,
přemýšlet o používání technologií zaměřených na rozvoj osobnosti,
sdílet ve třídě zkušenosti z online světa.

Podívejte se na video TADY. 

CÍLE LEKCE:

Uvědomit si rizika používání internetu dětmi a dospívajícími,
určit si pravidla používání internetu,
informovat se, v jakých případech by měli rodiče (a nejen oni) chránit děti na internetu.

Podívejte se na video TADY

CÍLE LEKCE:

Uvědomit si rizika sociálních sítí,
naučit se regulovat soukromí na sociálních sítích,
zamyslet se nad specifiky oblíbených sítí mezi dětmi a mladými.

Podívejte se na video TADY.  

CÍLE LEKCE:

Dozvědět se o tom, jak a proč lajky fungují,
uvědomit si, že lajky nejsou odrazem naší offline reality, 
přemýšlet nad tím, že by neměl být přikládán příliš velký význam počtu lajků.

Podívejte se na video TADY. 

CÍLE LEKCE:

Osvojit si pravidla komunikace online,
uvědomit si, že na internetu je všechno navždy.

Podívejte se na video TADY

CÍLE LEKCE:

Seznámit se s možnostmi tvorby na internetu,
uvědomit si úskalí, která mohou autora potkat,
umět se rozhodnout, kde a kdy tvorbu uveřejnit.

Podívejte se na video TADY. 

CÍLE LEKCE:

Poučit žáky o fenoménu kyberšikany,
budovat dobré klima třídy,
reflektovat, jak poskytnout účinnou podporu oběti kyberšikany.

Podívejte se na video TADY.