Pokud chceme dětem něco zakazovat nebo přikazovat,
měli bychom více proniknout do internetu.

Klademe si za cíl šířit osvětu i mezi rodiči a prarodiči a seznámit je se zásadami bezpečného užívání informačních technologií a internetu.

Informovat je o tom, jaké nebezpečí může číhat na jejich děti. Ve většině případů žádají děti o pomoc v rodině nebo u kamarádů. A je namístě být informováni. 

Webináře probíhají online přes ZOOM.

Pokud chceme dětem něco zakazovat nebo přikazovat,
měli bychom více proniknout do internetu.

Klademe si za cíl šířit osvětu i mezi rodiči a prarodiči a seznámit je se zásadami bezpečného užívání informačních technologií a internetu.
Informovat je o tom, jaké nebezpečí může číhat na jejich děti.
Ve většině případů žádají děti o pomoc v rodině nebo u kamarádů.
A je namístě být informováni. 

Besedy se konají ve vámi či námi zajištěných prostorách.