Poskytujeme profesionální služby v oblastech mediální výuky a gramotnosti pedagogickým pracovníkům, seniorům, dětem i rodičům.   

Nabízíme kurzy, semináře, webináře a besedy. Mediální vzdělávání je vzdělávací program, který vyučujeme na školách, v kulturních zařízeních i firmách. Učíme animovaným filmem. Poskytujeme vzdělávání pedagogickým pracovníkům, žákům, seniorům i rodičům.

NABÍDKA